Diagnostische vaardigheden (2e druk)
Over > Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Wil je de inhoudsopgave als pdf-bestand raadplegen, klik hier ... 
 

Inleiding

   Wat weet je na bestudering van dit boek

   Uniek boek

 

Deel I Context van het diagnostisch proces

   Inleiding deel I

 

1 Diagnostiek verrichten is samenwerken

1.1 Wat maakt psychosociale hulpverlening effectief?

1.2 Kwaliteiten van de psychosociale hulpverlener

1.3 Het aangaan van een samenwerkingsverband met de cliënt

1.4 De cliënt: psychisch welbevinden

1.5 De context van de cliënt

1.6 Omgaan met diversiteit

1.7 Omgaan met diversiteit via het TOPOI-model

1.8 Het belangrijkste diagnostisch instrument ben jij zelf!

 

2 Wetgeving, ethiek en empowerment

2.1 Wetgeving en psychosociale zorg in Nederland

2.2 Wetgeving en psychosociale zorg in Vlaanderen

2.3 Beroepsethiek

2.4 Empowerment

 

Deel II Het diagnostisch proces

    Inleiding deel II

 

3 Methodisch werken als grondslag voor het diagnostisch proces

3.1 De empirische cyclus en de regulatieve cyclus

3.2 Hypothese

3.3 Het hypothesetoetsend model

3.4 Falsifiëren: mogelijkheden verwerpen

3.5 Verificatie: steun zoeken voor een bepaalde mogelijkheid

3.6 Zo objectief mogelijk diagnostiek verrichten

 

4 Het diagnostisch proces in perspectief

4.1 Diagnostiek

4.2 De hulpverleningscyclus

4.3 Het diagnostisch proces

4.4 Evaluatie en (her)ijken diagnose

 

5 Voorafgaand aan het diagnostisch proces: de aanmelding

5.1 De rol van de aanmelder

5.2 Externe opdrachtgevers

5.3 Ontvankelijkheid

5.4 Uitnodigen voor het eerste gesprek

5.5 Rapportage

 

6 Eerste stap in het diagnostisch proces: klachten inventariseren

6.1 Houding tijdens het inventariseren

6.2 Stadia van verandering

6.3 Informatievergaring

6.4 Het gesprek structureren: taxeren in rondes

6.5 Controleren op volledigheid

6.6 Taboes

6.7 Rapportage

 

7 Tweede stap: hulpvragen vaststellen

7.1 Wat verwacht de cliënt van jou?

7.2 Welke typen hulpvragen zijn er zoal?

7.3 Vraagstelling door een externe opdrachtgever

7.4 Ordening brengen in de hulpvragen

7.5 Rapportage

 

8 Derde stap: probleemonderkenning tijdens de onderzoeksfase

8.1 Locus of control, self-efficacy, attributie en mindset

8.2 Een biopsychosociaal model voor gedrag

8.3 Dilemma, probleem of stoornis

8.4 Symptomen en syndromen, vermoedens en hypothesen

8.5 Operationaliseren van de hypothesen

8.6 Het toetsen van de hypothesen

8.7 Differentiële diagnostiek

8.8 Onderkennende diagnose en rapportage

 

9 Vierde stap: probleemverklaring tijdens de onderzoeksfase

9.1 Oorzaak en gevolg, oftewel causaliteit

9.2 Wat klachten in stand houdt

9.3 Een aantal vicieuze cirkels

9.4 Verklarende hypothesen stellen en toetsen

9.5 De onderzoeksfase

9.6 Rapportage

 

10 Uitkomst van het diagnostische proces: de diagnose

10.1 De diagnose: een theorie voor deze specifieke cliënt

10.2 Categoriaal of dimensionaal?

10.3 DSM-5-diagnosen

10.4 ICD-11-diagnosen

 

11 Plan van aanpak: voorstel voor problemen oplossen

11.1 Draagkracht en wat er goed gaat

11.2 Draaglast en wat het aanpakken in de weg staat

11.3 Opties voor aanpak

11.4 Wanneer doorverwijzen?

11.5 Indicaties – wat wel en waarom

11.6 Contra-indicaties – wat niet en waarom niet

11.7 Afwegen van opties

11.8 Rapportage

 

12 Het adviesgesprek

12.1 Kijk – want – dus

12.2 Inleiden

12.3 Diagnose: wat is er aan de hand, wat houdt het in stand

12.4 Wat valt eraan te doen: het advies

12.5 Behandelcontract afsluiten

12.6 Rapportage

 

Deel III Diagnostische instrumenten

   Inleiding deel III

 

13 Juist meten is preciezer weten

13.1 Kwantitatieve en kwalitatieve bronnen van informatie

13.2 Zou een ander tot dezelfde meting komen: objectiviteit

13.3 Bij gelijke omstandigheden eenzelfde score: betrouwbaarheid

13.4 Weet wat je meet: validiteit

13.5 De meting: meetniveaus

13.6 Verdelingen en standaardscores

13.7 Vergelijken met vergelijkbare anderen: normen en normgroepen

 

14 Tests en vragenlijsten

14.1 Testgebruik

14.2 Testselectie en de COTAN

14.3 Interpretatie van testresultaten

14.4 Cultuurvrije tests

14.5 Overzicht van veelgebruikte tests en vragenlijsten

 

15 Andere bronnen van informatie

15.1 Het gesprek en andere interviewvormen

15.2 Ecogram, genogram en sociogram

15.3 Observatie

15.4 Assessmentcenters

15.5 Literatuur- en dossieronderzoek

 

Slot

 

Literatuur

 

Index

Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.