Hoofdstuk 1. Het diagnostisch proces in perspectief

Wat wordt in de psycho-sociale zorg bedoeld met de term 'klinisch'?Waarom komen cliënten in de regel naar de psychologe?Wat verstaat men onder een interventie?
Wat is Routine Outcome Monitoring?Sleep de volgende stappen in het diagnostische proces naar de juiste volgorde:


Verklaren

Inventariseren

Hulpvragen

Probleemdefinitie

Mogelijkheden

1
2
3
4
5


Sleep de juiste kernvraag naar de juiste stap in het proces:


Waar hebben de cliënten last van?

Hoe kan dit worden aangepakt?

Wat verwachten de cliënten van mij?

Is de aanmelding hier op zijn plaats?

Wat is er aan de hand?

Inventariseren
Aanmelding
Mogelijkheden
Probleemdefinitie
Hulpvragen